Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

Добре дошли в документацията на SelMatic Plus

Това е стартовата страница на SelMatic Plus документация.

Програма за отдалечен достъп (TeamViewer)

ВНИМАНИЕ: Документацията е в постоянна актуализация и включва всички функционалности на програмата към последната издадена версия.
Ако работите с по-стари версии на SelMatic Plus е възможно някои от описаните бутони или полета, да не са видими (да липсват) при Вас.

Съдържание

Въведение

Общи положения

Номенклатури

Контрагенти

Позиции и групи

Ценови листи

Комплекти

Минимални и максимални наличности

Приходи и разходи

Каси и обекти

Други

Промоции

Градове, държави, пътища и маршрути

Отстъпки по групи контрагенти

Счетоводство

Документи

Стока на път

Справки

Служебни

Потребители & Права на достъп

Служебни - други

Допълнителни модули

ПОС терминал

Модул Синхронизация

Модул CRM

Номенклатури CRM

Документи CRM

Справки CRM

модул Бюджет и анализи

- Бюджет

- Справка Бюджет

- Справка изпълнение на бюджет по пера

- Анализ приход/разход по пера

- Среднодневен оборот по продажби

- справки Продажби и Доставки по позиции, по месеци и по контрагенти
( Доставки по позиции по месеци; Доставки по доставчици; Продажби попозиции по месеци; Продажби по клиенти; Продажби по основен доставчик)

- SelMatic Plus Анализи

Модул Печат на етикети

Модул Производство

Модул Хипермаркет доставчик

Модул Пътни листове

Архивиране

Помощ

Система за управление на задачи

Интерфейс за връзка с онлайн магазин от Summer Cart

Създай нова страница

Съдържанието, което търсите още не съществува? Създайте го сега!

Нямате право да създавате страница тук
start.txt · Последна промяна: 2018/01/11 17:31 (външна редакция)